دسته‌بندی: آنژیوگرافی

آنژیوگرافی عروق کرونر روشی تصویربرداری است که از اشعه ایکس برای دیدن عروق خونی قلب استفاده می کند. این آزمایش بطور کلی برای بررسی وجود محدودیت یا تنگی در جریان خون به سمت قلب انجام می شود. خواه این گرفتگی برای یک رگ باشد یا گرفتگی سه رگ اصلی قلب.

آنژیوگرافی عروق کرونر بخشی از یک پروسه با عنوان کاتتریزاسیون قلبی می باشد. آنژیوگرافی قلب، می تواند بیماری های قلبی و عروقی را تشخیص دهد تا پزشک با استفاده از آنژیوپلاستی، درمان دارویی و یا جراحی گرفتگی رگ قلب و یا مشکلات تشخیصی دیگر را درمان کند. آنژیوگرافی عروق کرونر، که می تواند به تشخیص بیماری های قلبی کمک کند، شایع ترین نوع روش کاتتریزاسیون قلبی است.

مقالات مرتبط