دسته‌بندی: تپش قلب و آریتمی

آریتمی به معنای هر گونه بی نظمی در تپش قلب فرد است. آریتمی دسته ها و عوامل مختلفی دارد که در این دسته به آن ها می پردازیم.

مقالات مرتبط