برچسب: آیا گرفتن نوار قلب در بارداری، خطرناک است

ECG یا گرفتن نوار قلب هیچ تشعشع یا مواد شیمیایی به بدن زن وارد نمی کند. بسیاری از زنان تحت آزمایش ECG قرار می‌گیرند، زیرا تپش قلب در بارداری بسیار شایع است و  هیچ نگرانی در مورد انجام نوار قلب روی یک زن باردار وجود ندارد.

مقالات مرتبط