مشاوره از دکتر قلب

احساس لرزش قلب و تنگی نفس بعضی وقتا - پرسش 8640

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید