مشاوره از دکتر قلب

فشار من تا ۱۳ میشه احساس میکنم البته دروران یایسگی هم‌هستم - پرسش 12693

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید