مشاوره از دکتر قلب

انجام تست ورزش - پرسش 1372

  • تصویر کاربر اکبر پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 18 تپش قلب و آریتمی
    انجام تست ورزش با وجود اینکه قلب دارای آریتمی نامنظم می باشد .یک دکتر قلب گفته تست ورزش نباید داد به خاطر نوار قلب باید سیتی آنژیو انجام بدی چون اح تمال سکته قلبی وجود دارد. به دکتر آریتمی مراجعه کردم اون دکتر گفته تست رو انجام بده و نوار قلب آریتمی سمت چپ دارد .تست ورزش را انجام دادم قبل وبعد از تست درد قفسه سبنه و پشت کمر داشته ام آیا با انجام تست احتمال سکته وجود دارد .
    1. تصویر کاربر دکتر نادر افشاری پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹( 1 ماه پیش)

      در کار همکاران دخالت نمیکنم عزیز