مشاوره از دکتر قلب

ایا درد بازو و گردن نشانه گرفتگی قلب است - پرسش 8948

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید