مشاوره از دکتر قلب

ببینم چذمشکلی هس - پرسش 1401

 • تصویر کاربر قاسم جمعه ۱۹ دی ۹۹( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 19 بیماری قلبی و عروقی
  ی مدته شبا قلبش درد میگرفت بردیمش اکو گفت باید برید تهران تو جواب اکو زده livf47%by simpsonو with lv non compaction
  Mild RV systolic dysfunction
  میخاستم ببینم معنیش چیه
  1. تصویر کاربر دکتر نادر افشاری جمعه ۱۹ دی ۹۹( 1 ماه پیش)

   یکمشکل مادرزادیه, به بیمارستانهای تخصصی مثل رجایی تهران مراجعه کنید