مشاوره از دکتر قلب

از رانم به پاین در د شدیدی دارم خیلی ازیتم میکننه - پرسش 44114

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید