مشاوره از دکتر قلب

سردی و عرق کف دست و پا - پرسش 10693

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید