مشاوره از دکتر قلب

تشکیل نشدن یکی از دریچه ها تا هفته ی ۱۲ بارداری - پرسش 28144

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید