مشاوره از دکتر قلب

آیا افتادگی نرمی دریچه خطرناک است؟ - پرسش 11237

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید