مشاوره از دکتر قلب

بعداز عمل پا باز هم ورم دارد - پرسش 35802

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید