مشاوره از دکتر قلب

بادرود استندگذاشنم بدنم لک قرمزوسیاه داده میشه پلاویکس بخورم صحرا۶۴ساله - پرسش 13511

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید