مشاوره از دکتر قلب

تیرکشیدن مداوم قلب - پرسش 14619

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید